Hvordan ta det perfekte nyhetsbildet?

Et nyhetsbilde skal helt være saklig og vise det som faktisk skjer. Man kan ta bilder av både små og store nyheter, men bildene bør vise tydelig hva saken dreier seg om. Noen fotografer velger å ta nøytrale, upersonlige bilder. Det passer godt når bildene skal brukes i en avis eller en nyhetsside på nettet.

Et personlig portrett gir mer reaksjoner enn en oversikt

Mange fotografer velger også å gå mer personlig inn på ofrene i en sak, for eksempel ofrene etter en naturkatastrofe. Disse bildene kan få frem sterke følelser hos dem som ser dem, og det er viktig at man tenker gjennom hvordan man vil framstille ofrene. Man bør også snakke med dem man tar bilde av, og be dem om tillatelse til å ta bilder og bruke dem i nyhetssammenheng. Det er ikke alle ofre etter katastrofer og ulykker som liker å få bildet sitt publisert.

Profesjonell avstand er viktig i nyhetsbransjen

En nyhetsfotograf bør prøve å holde en profesjonell distanse til det som skjer, slik at bildene blir best mulig. Hvis det er mulig, bør man ta bilder fra flere vinkler. Profesjonelle fotografer tar gjerne flere bilder enn de trenger, og velger ut de beste bildene senere. Man kan bruke et helt vanlig kompaktkamera, og amatører kan også ta gode nyhetsbilder.

About

View all posts by